Welkom op de site

Het thema ggo’s leidt dikwijls tot hevige en emotionele debatten. Het raakt heel wat aspecten, maar in essentie gaat het over wat er op ons bord komt te liggen. Dat is heel persoonlijk en het beroert dus veel mensen. Het debat gaat ook om pesticiden en milieuvervuiling, over de rechten van consumenten en de positie van boeren en boerinnen in de voedselketen. Uiteindelijk gaat het over de macht van multinationals. Maar ook over de bijdrage die ggo’s kunnen leveren aan de strijd tegen de honger in de wereld. Het debat draait om de rol van wetenschappelijk onderzoek en de onafhankelijkheid ervan. Welk soort landbouwmodel kiezen we? Kiezen we voor agro-ecologie, of voor landbouw aangedreven door biotechnologie?

Wat vind jij ervan?

Op deze site kan het debat gevoerd worden. Alle reacties op de stellingen en blogs zijn welkom, maar hou het netjes. Wil je zelf graag een langere bijdrage plaatsen, of heb je een suggestie voor nieuws of achtergronddocumentatie, aarzel niet ons te contacteren. Wij wensen jullie een inspirerend debat.

Nieuws: Nieuw voorstel Europese zadenverordening is niet goed voor biodiversiteit en soevereiniteit voedselproductie

De Europese Commissie lanceert vandaag voorstellen voor nieuwe wetgeving omtrent de productie en handel in zaden van planten en/of landbouwgewassen. “Er was de laatste tijd veel begrijpelijke onrust over de mogelijke gevolgen van deze wetgeving, maar niet altijd omwille van de juiste redenen,” zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen). “Op basis van wat we vandaag weten, zijn er wel degelijk serieuze redenen voor politiek en maatschappelijk verzet tegen deze voorstellen. Te vrezen valt immers dat de machtsconcentratie bij enkele multinationale zaden en agrochemische bedrijven door deze wetgeving nog verder zal toenemen tot nog grotere en ongezonde proporties.”  Lees verder…

Nieuws: De 11 van Wetteren staan niet alleen. Wij horen er ook bij!

Op 15 januari verschenen 11 beklaagden wegens bendevorming voor de rechter omdat ze samen met honderden andere burgers in Wetteren GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen. Anders dan sommigen willen doen geloven zijn de 11 beklaagden niet schuldig aan “criminele bendevorming”, en zijn zij geen alleenstaande extremisten.
De ondertekenaars van deze tekst getuigen dat de “11 van Wetteren” worden gesteund door een ruime waaier van organisaties die net als zij moeten vaststellen hoe moeilijk het is het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen. Sommige ondertekenaars die net als de 11 van Wetteren overgingen tot geweldloos sociaal en ecologisch verzet (stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid) worden eveneens met criminalisering geconfronteerd. 

Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van GGO’s op te dringen terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst. De veldproeven die het mikpunt waren van de actie in Wetteren, vormen een cruciale stap in de geplande introductie van GGO’s in de voedselketen, terwijl er geen politieke ruimte bestaat om een beslissing te blokkeren die ingaat tegen de wil van de burgers.

Wij aanvaarden de werkwijze niet om slechts 11 mensen te vervolgen van de honderden die vrijwillig aan deze actie deelnamen, een actie die duidelijk als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid werd opgezet en voorgesteld. Meer dan 80 burgers hebben zich trouwens aangemeld als “vrijwillige en solidaire verschijners”, een primeur in de geschiedenis van het Belgische recht. Het gaat om landbouwers, politici, mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van diverse verenigingen, milieuactivisten en “gewone” bezorgde burgers. De procureur heeft hun vrijwillige verschijning tot nu toe afgewezen. Op die manier blijft het gerecht ontkennen dat de beklaagden deel uitmaken van een ruime maatschappelijke beweging die zich tegen de invoering van GGO’s in de voedselketen verzet en ijvert voor een duurzame en gezonde landbouw en voeding.

Door deze gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen onze organisaties er de nadruk op leggen dat het debat op de eerste plaats over de ontwikkeling van GGO’s moet gaan en de gevolgen van de invoering ervan, over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat het algemeen belang moet dienen en niet de privébelangen van bedrijven, over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen. Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten, de geïntegreerde bestrijding van parasieten… Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie. Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid. Het proces moet dus niet over bendevorming gaan, maar wel over de opgedrongen invoering van GGO’s, die plaats vindt tegen de wil van een meerderheid van de Europeanen.

Lijst van Ondertekenaars: 
• 11.11.11 
• Action Pour la Paix – MIR 
• Aide au Développement Gembloux (ADG) 
• Amis de la Terre – Belgique 
• Associations 21 
• Belgische Coalitie ‘Stop uranium wapens’ 
• Bioforum Vlaanderen 
• Bond Beter Leefmilieu 
• Cense-équi-voc, asbl 
• Climaxi 
• CNCD-11.11.11 
• Corporate Europe Observatory (CEO) 
• Entraide et Fraternité 
• FIAN Belgium 
• Frères des Hommes 
• Friends of the Earth (Flanders & Brussels) 
• FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs) 
• Greenpeace 
• Groen 
• Inter Environnement Wallonie 
• MAP (Mouvement Action Paysanne) 
• Nature & Progrès 
• Oikos 
• Oxfam-Magasins du monde 
• Oxfam-Solidariteit/Solidarité 
• Oxfam-Wereldwinkels 
• Rencontres et Continents 
• SOS Faim 
• Stichting Genethica 
• VELT vzw 
• Vivre…S, asbl 
• Vlaams-Socialistische Beweging 
• Voedselteams 
• Vredesactie 
• Wervel

Individuele ondersteuners : 
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV •
Bart Staes, Europees Parlementslid Groen •
Thérèse Snoy, Federaal Parlementslid Ecolo •
Dirk Peeters, Vlaams Parlementslid Groen • Barbara Redant, raadslid Groen Oosterzele •
Louis De Bruyn, voorzitter Werkgroep Zaad-Vast •
Paul Pataer, ondervoorzitter van de Liga voor Mensenrechten •
Anton Nigten, promovendus aan de Wageningen universiteit, WUR •
Laima Paklons, bio-ingénieur •
Alma De Walsche, journaliste voor Mo* •
Rob Veltman •
Philippe Tyberghein •
Wouter Cox •
Fabien Vantilcke •
Domitilla Spencer •
Bart Dalhuin •
Catherine Baveye •
Eléonore Visart de Bocarmé •
Liesbet Van Sichem de Combe •
Frédy Schollaert •
Jean-Pierre Gabriel •
Xavier Delwarte •
Yves André •
Bernard Delforge, imker •
Michel Fraiteur, imker •
Thérèse De Vriendt


Debat: Genetische manipulatie als oplossing voor het voedselprobleem?

Volgens recente verwachtingen van de VN zouden de wereldbevolking tegen 2050 zo’n 9 miljard mensen tellen. Terwijl het bevolkingsaantal van de geïndustrialiseerde landen grotendeels gelijk zal blijven, zullen de ontwikkelingslanden het overgrote deel van deze bevolkingstoename voor hun rekening nemen. De vraag die bijgevolg opdoemt is hoe we op onze grondstofschaarse en eindige planeet een wereldbevolking van 9 miljard mensen gaan voeden? Lees verder »


Nieuws: 80 ‘vrijwillige beklaagden’ in aardappelproces

WETTEREN (9 JULI 2012) – Tachtig personen willen vrijwillig verschijnen als beklaagde in het zogenaamde ‘aardappelproces’. Dat laat de Field Liberation Movement weten. Lees verder »